Rozmowy przy kuchni

Jedna z nowych pozycji w Muzeum to „Rozmowy o kuchni” z podtytułem „Cztery pory roku z przepisami Mazurskiego Morza”. „Mazurskie Morze to LGD i publikację sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. W publikacji znajduje się 46 przepisów podzielonych na 4 pory roku. Przepisy pochodzą od kilkunastu osób, ale najwięcej udostępniło ich (rekomendowało) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach. Wstępem i opisami pór roku książkę opatrzyła Elżbieta Mierzyńska. W opisach zawartych jest dodatkowych 14 przepisów. Wydawcą jest Pracownia Wydawnicza „Elset” z Olsztyna. Książka opublikowana została w 2013 r. 96 stron formatu A4.