Podziękowania dla Wydawnictw w Miesiącu Maju 2017

Składam serdeczne  podziękowanie w miesiącu Maju 2017 za podarowanie książek do Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego następującym Wydawnictwom:

  1.  Wydawnictwu PublicatPani Małgorzacie Czajkowskiej
  2. Wydawnictwu Oficyna  „Impuls” Panu Pawłowi Głowiakowi,  Panu Wojciechowi Śliwerskiemu
  3. Wydawnictwu PromissPanu Arturowi Wachowiczowi, Pani Ewie Wachowicz

 

Anna Szewczyk